Vaikuseminutite kogemuskonverents 18.11.2017 Eesti Rahvusraamatukogus

Eneseteadlikkus igapäevaelus

 • Ettekanded
 • Arutelud
 • Kogemuskojad
 • Võrgustumine
Konverents algab

Konverentsist

18. novembril 2017 korraldas Vaikuseminutid koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga avalikule üldsusele suunatud rahvusvahelise konverentsi, et alustada aktiivset arutelu võimalustest, kuidas kasvatada keskendumise, emotsioonide regulatsiooni ehk enesejuhtimisega seotud oskusi tänases maailmas. Konverents pakkus lapsevanematele ja haridustöötajatele ka praktilisi kogemusi teadveloleku ja enesejuhtimise oskuste arendamiseks läbi kogemuskodade.
Päeva esimeses pooles toimusid ettekanded ja arutelud. Päeva teises pooles toimunud kogemuskodades oli osalejatel võimalus saada praktilisi kogemusi kogenud koolitajatelt nii Eestist kui välismaalt eri teemade läbi nn. tähelepanu arendamine, stressijuhtimine, teadlik vanemlus jms.
Tänane maailm nõuab kriitiliselt ja loovalt mõtlevaid, ettevõtlikke, koostöiseid ja ennastjuhtivaid inimesi. Me teame PISA testide tulemuste põhjal, et ainealaste teadmiste poolest on meie koolilapsed maailmas esirinnas. Sellist intellektuaalset kapitali peaks toetama ka eneseteadlikkus, mis võimaldab intellekti ja tõelist potentsiaalil täielikult teostada, sest näitavad ka teadusuuringud, et mitte ainult intelligentsus, vaid psühholoogiline tugevus ehk eneseregulatsiooni oskused ennustavad inimese edukust elus.
Meie eesmärgiks oli näidata tõenduspõhistest uuringutest informeeritult, kuidas saame inimestena ise juhtida ja hoida oma tähelepanu, kuidas toime tulla sisemiste pingete ja stressirohkete olukordadega, kuidas pääseda segavate emotsioonide meelevallast ja ise oma meeleolu kujundada.

*

Osta pilet

Konverentsi piletimüük on selleks korraks lõppenud
Hakake Vaikuseminutite Facebooki sõbraks, et kuulda esimesena järgmiste sündmuste kohta!
http://facebook.com/vaikuseminutid/

02

Kava

Konverents koosneb hommikupoolsest loengute ja arutelude sessioonist ning pealelõunal toimuvatest kogemuskodadest. Päevapileti soetanule on supibuffee kohvikus hinna sees.
Meil on pakkuda kokku viis erinevat koda, mis kõik toimuvad kahel kellaajal. Soovitame valida välja kaks huvipakkuvat kogemuskoda, et osa võtta ühest kojast, mis toimub kell 14:00-15:30 ning teisest kojast, mis toimub kell 16:00-17:30. Õhtu lõpetuseks ootame teid tagasisidet jagama kohvikusse!

Signature Theme

Osalejate registreerimine konverentsile

Tutvumine ja hommikukohv

Signature Theme

Päeva sissejuhatus

Sisu ja programmi tutvustus, ajakava

Signature Theme

Teema avamine laiemalt

Enesejuhtimine: on aeg värskendada mõistmist inimese arenguvõimest.

Signature Theme

Enesejuhtimine nutisõltuvuse ja neuroplastika vaatest

Jaan Aru (1984) on Tartu Ülikooli ajuteadlane ja psühholoog. Tal on doktorikraad Max Plancki aju-uuringute instituudist Frankfurdis. Teaduse populariseerimise eest on Jaan pälvinud riiklikku tunnustust. 2009. aastal ilmus Jaan Aru sulest Talis Bachmanniga kahasse kirjutatud raamat „Tähelepanu ja teadvus“. Hetkel on poodides Jaani teine raamat "Ajust ja arust: unest, teadvusest, tehisintellektist ja muust".

Signature Theme

Ennast juhtiv õpilane ja tulevikuharidus

Viimased 4 aastat olen töötanud Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi direktorina, kuid jätkanud samal ajal ka õpetajate õpetamist ja koolitamist. Minu akadeemilised huvid on seotud digivahendite ja nende sisu kasutamise võimaluste ja pahupoole tundmaõppimisega, et laste õppimist ja toimetulekut digiküllases maailmas paremini toetada. Minu tänane ametikoht on pannud mind sügavalt sisse vaatama haridusuuendusega seotud küsimustesse ning mõtlema kiirelt muutuvas maailmas õppimise ja õpetamise muutuva tähenduse üle.

Signature Theme

Millist indiviidi vajab tuleviku tervishoid, töökoht, riigikaitse?

Diskussioon paneelis:

Signature Theme

SIRUTUSPAUS

Signature Theme

Südikate laste areng kooli ja perekonna vahel

Karmen Maikalu on töötanud 17 aastat koolipsühholoogina, lisaks viimastel aastatel ka pereterapeudina. Karmen on suhtlemistreener, Gordoni Perekooli ja PREP-paarisuhtekoolituse koolitaja ning Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juhatuse esimees.

Signature Theme

Teadvelolek ühiskonnas

Eluned Gold on teadvelolekut praktiseerinud juba 20 aastat, vaimse tervise ja heaolu valdkonnas aga töötanud kokku 40 aastat. Elunedil on väga palju kogemust laste, perede ja suhete terapeudina. Ta õpetab ja uurib teadvelolekut peredes, sh ka sünnitusel. Ta on välja töötanud teadveloleku kursuse spetsiaalselt stressirohketes situatsioonides olevatele vanematele. Lisaks on ta kirjutanud peatükke The Mindfulness Breakthrough's ning uurimuse teadvelolekust algkooli õpetajatele. Ettekanne inglise keeles ilma tõlketa. Saadame hiljem osalejatele videoülesvõtte eestikeelsete subtiitritega.

Signature Theme

Inspireerivaid näiteid toetava keskkonna loomisest perekonnas, kogukonnas, koolis ja ühiskonnas

Diskussioon paneelis:

Signature Theme

Vaikuseminutite ÄPP

Signature Theme

Sissejuhatus kogemuskodadesse

Kogemuskojad on kui kogemusi pakkuvad töötoad - igaühel on võimalus võtta konverentsilt koju kaasa nii uusi teadmisi, praktilisi oskusi kui reaalseid kogemusi.

Signature Theme

LÕUNAPAUS – 40 min

Päevapileti soetanutele on pileti hinna sees supibuffee raamatukogu kohvikus

Signature Theme

KOGEMUSKOJAD kell 14:00 ja 16:00

Konverentsi raames toimuvad kogemuskojad algusega kell 14:00 ja kell 16:00. Päevapileti soetanu saab valida endale ühe huvipakkuva kogemuskoja kell 14 algavate seast ning teise kogemuskoja kell 16 algavate seast. Kogemuskodade kestvuseks on 1h 30min. Kahe kogemuskoja vahel, kell 15:30, on pooletunnine sirutuspaus.

Signature Theme

KOGEMUSKODA: Perekond ja mindfulness. Kuidas luua toetavaid suhteid?

Esimene koda kell 14:00 ja teine koda kell 16:00 / Selle töötoa käigus uurime me mis on mindfulness (teadvelolek). Kogeme lühikesi harjutusi ning väikeste grupiarutelude käigus uurime sedagi, kuidas saab teadvelolek mõjutada meie suhteid. Avastame, kuidas praktiseerida teadvelolekut perekonnas ja koos lastega. Töötuba tõlkega inglise keelest eesti keelde.

Signature Theme

KOGEMUSKODA: Kuhu kaob töö juures jõud ja kuidas seda tagasi saada? (ACT meetodi põhjal)

Esimene koda kell 14:00 ja teine koda kell 16:00 / Õpituba põhineb Teadvelolekupõhise Omaksvõtmise ja Pühendumise Treeningu (ACT) meetodile. Õpitoas saad analüüsida energia käepärasust töösituatsioonides ja tekkivaid energialekkeid. Saad harjutada eneseregulatsioonitehnikaid igapäevaste tööolukordadega toimetulekuks ja jõustad ennast oma väärtustega taasühinemise kaudu.

Signature Theme

KOGEMUSKODA: Inimese suurim väärtus on vaikus / Vaikuseminutite tutvustus

Esimene koda kell 14:00 ja teine koda kell 16:00 / Töötoas õpime tundma stressi toimemehhanisme ja meie loomulikke reaktsioone stressis olles. Avastame lühikeste tähelepanu ja meelerahu harjutuste kasutamise võimalusi, et parandada keskendumist pingeolukorras ning arendada enesejuhtimisoskusi. Kogeme Vaikuseminutite harjutuste mõju.

Signature Theme

KOGEMUSKODA: Püsiv heatahtlikkus saab alguse enesesõbralikkusest

Esimene koda kell 14:00 ja teine koda kell 16:00 / Teiste vajadusi enda omadest ettepoole seadvad inimesed võivad kogeda palju rõõmu andmisest, kuid pikas perspektiivis niiviisi talitades võidakse tunda end tühjakspigistatuna. Võib koguneda varjatud kibedus ja tekkida küsimus: kes aitab aitajat? Andmise ja saamise tasakaal on üks olulistest eluseadustest. Et heatahtlikkus teiste suhtes otsa ei saaks, on esimesena vaja arendada heatahtlikkust iseenda suhtes.

Signature Theme

KOGEMUSKODA: Hea õpetaja, kui tihti käid Sa endal külas?

Esimene koda kell 14:00 ja teine koda kell 16:00 / Töötuba praktilistest nippidest õpetajalt õpetajale.  Eesmärgiks on üheskoos kogeda ja uurida, mida kujutavad endast lihtsad tähelepanu ja meelerahu harjutused ning kuidas nad võimaldavad saavutada endast teadlikumaks saamist ja oma väärtustega kooskõlas olemist. Otsime üheskoos vastuseid küsimustele: Millist mõju avaldab parem märkamisvõime, tähelepanelikkus ja keskendumine meie tegevustele ja suhetele? Kuidas integreerida tähelepanu ja meelerahu harjutusi igapäevastesse tegevustesse, nii et need parimal viisil toetaksid õpetajat tema töös?

Signature Theme

Konverentsi ametliku osa lõpp, jätkub võrgustumine

Soovijatele vaba vestlus raamatukogu kohvikus. Tagasiside oodatud! Kohvik avatud kuni kell 19:00

Signature Theme

Teadvelolek ehk mindfulness: Kuidas luua toetavaid suhteid perekonna sees?

Selles 4 tundi kestvas töötoas on fookuses suhted perekonnas, mis võivad olla üheks kõige järjepidevamaks väljakutseks terve meie elu vältel. Võime ainult imestada kui palju ärritust ja valu, aga ka rõõmu ja rahulolu võivad meie ellu tuua suhted oma lähedastega. Suhted on need, mis toovad esile meie mõttemustrid, emotsioonid ja käitumismallid. Teadveloleku tehnikad võimaldavad teadvustada oma harjumuspäraseid mustreid ja kui me juba teadvustame neid, saame me õppida ennast ja teisi kohtlema lahkemalt ja kannatlikumalt. See töötuba uurib teadveloleku ja suhete nii teoreetilist kui praktilist plaani. Päeva jooksul praktiseerime teadveloleku tehnikaid ja uurime mõnda teoreetilist kontseptsiooni, mis aitab meil mõista, kuidas need tehnikad võivad olla meile abiks nii üksikisikutena kui olla toeks meie kõige olulisemates suhetes. Töötuba tõlkega inglise keelest eesti keelde. Piletid hinnaga 39 eurot on müügil OSTA PILET lingile vajutades.

03

Esinejad

 • Signature Theme

  Eluned Gold on töötanud õpetaja ja koolitajana Teadveloleku teadusuuringute ja praktiseerimise keskuses (CMRP) ning on hiljuti jäänud pensionile Bangori Ülikooli jätkuhariduse keskuse juhi kohalt.

  Eluned Gold
 • Signature Theme

  Jaan Aru (1984) on Tartu Ülikooli ajuteadlane ja psühholoog. Tal on doktorikraad Max Plancki aju-uuringute instituudist Frankfurdis. Teaduse populariseerimise eest on Jaan pälvinud riiklikku tunnustust.

  Jaan Aru
 • Signature Theme

  Sotsioloog, Terve Eesti Sihtasutuse asutaja ning tervete eluviiside propageerija. Täna töötab ta Sõnumiagentuuris Akkadian.

  Riina Raudne
 • Signature Theme

  Viimased 4. aastat olen töötanud Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi direktorina, kuid jätkanud samal ajal ka õpetajate õpetamist ja koolitamist.

  Kristi Vinter-Nemvalts
 • Signature Theme

  Karmen Maikalu on töötanud 17 aastat koolipsühholoogina, viimastel aastatel ka pereterapeudina. Karmen on suhtlemistreener, Gordoni Perekooli ja PREP-paarisuhtekoolituse koolitaja ning Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juhatuse esimees.

  Karmen Maikalu
 • Signature Theme

  Vaikuseminutite eestvedaja, TÜ eetikakeskuse projektijuht, õpetajakoolituse lektor. On arendanud ja koordineerinud riiklikku väärtuskasvatuse programmi, sh osalenud riikliku õppekava ja pikaajalise haridusstrateegia koostamises.

  Nelli Jung
 • Signature Theme

  On erialalt arhitekt- ja linnaplaneerija, XIII Riigikogu liige, nelja lapse ema. Yoko on oma intensiivse töö ja pereelu ühendamise jooksul tegelenud enda teadlikkuse arendamisega jooga ja pideva enesearendamise kaudu. Foto: Laura Strandberg/Nipiraamat

  Yoko Alender
 • Signature Theme

  Tiit on Pipedrive’i kvaliteedijuht ja tuntud ka kui Skype’i endine juht. Ta on tegutsenud IT-sektoris alates 1995. aastast. Varasemalt on ta töötanud Arengufondis, Swedbankis, Helmeses ja DNSis. Lisaks IKT kogemusele on Tiit aktiivne langevarjur ja erapiloot ning partner Põhjala pruulikojas.

  Tiit Paananen
 • Signature Theme

  Jannus on Vaikuseminutite MTÜ juhatuse liige, vastutades partnerlussuhete ning digiarenduste eest. Ta on omandamas haridustehnoloogia magistrikraadi. Igapäevaselt töötab teenusedisainerina äri- ja teenusearenduse büroos Pulse.ee.

  Jannus jaska
 • Signature Theme

  Lapsevanem, mahetoiduettevõtja (ökojäätis LaMuu), ideoloog, kodanikuaktivist. Ta on Kiusamisvaba Kooli üks algatajaid ning on sügisel uksed avanud Avatud Kooli nõukogu esimees.

  Rasmus Rask
 • Signature Theme

  Eesti riigiametnik. Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler. Alates augustist 2015 on ta NATO Küberkaitse Koostöö Keskuse direktor. Ajakirja Diplomaatia nõukogu liige.

  Sven Sakkov
 • Signature Theme

  Marika töötab kliinilise psühholoogi, psühhoterapeudi ja vanemteadurina TÜ psühhiaatriakliinikus. Ta on nelja lapse ema.

  Marika Paaver
 • Signature Theme

  Täiskasvanute koolitaja, psühholoog, NLP treener, ACT koolitaja. Koolitajana juhib mind sügav veendumus, et meil kõigil on olemas piisavalt sisemisi ressursse mistahes eluolukordadega toimetulekuks. Oma jõuvarudele tuleb vaid juurdepääs leida.

  Ave Eero
 • Signature Theme

  Rannamõisa lasteaia ja Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpetaja. Olnud Eesti Muusikaõpetajate Liidu esimees nagu ka muusikapedagoogika lektor Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koolimuusika instituudis, magistritööde juhendaja, retsensent, praktikantide juhendaja.

  Elin Ots
 • Signature Theme

  Olen inimene: mees, isa, poeg ja elukaaslane. Täitnud olen õpetaja ja koolijuhi ameteid. Olen otsija ja leidja, õppija ja õpetaja. Mulle meeldib avastada elu lihtsaid tõsiasju, milles peitubki kogu maailma tõde. Alates 2016.a. olen Johannese kooli ja lasteaia direktor Rosmal.

  Matti Orav
05

Kontaktid

Konverents toimub Eesti Rahvusraamatukogus. Loengute ja arutelude sessiooniks on meie kasutuses suur konverentsisaal. Lõunat on võimalik süüa sama maja kohvikus Poogen. Kogemuskodade jaoks on meie kasutada lisaks Kuppelsaal, Milleri salong, Nurgasaal ja Nõupidamisteruum. http://www.nlib.ee/konverentsikeskus/

Konverents toimub Eesti Rahvusraamatukogus

Tõnismägi 2, Tallinn