Töötubade info

Siiri Vallimäe

Töötan koolipsühholoogina ja õpetajana ning olen 2 lapse ema. Teadveloleku metoodikat olen kasutanud ca 7 aastat ja seda nii rehabilitatsioonikeskuses, Rajaleidja psühholoogina, lapsevanemana kui muidugi igapäevases koolitöös.

Kogemuskotta on oodatud nii õpetajad kui lapsevanemad, keda huvitavad nõuanded ja kogemused õpi- ja käitumisraskustega laste toetamisest teadveloleku metoodika abil. Harjutades õpiraskustega laste klassis Vaikuseminutite harjutusi kümnel korral, kasvas laste
tähelepanu kasutamise võime märkimisväärselt (uuring J. Peeba magistritöö raames) ning kogemuskojas saab kuulda ka sellest kogemusest võrsunud nõuandeid.

KOGEMUSKODA: Kuidas toetada õpiraskustega last läbi Vaikuseminutite harjutuste 

 • mida meil on õppida maailmas läbiviidud uuringutest?
 • mida saavutasid õpilased harjutusi praktiseerides, ülevaade Eestis läbiviidud uuringust
 • mida tasub „keeruliste“ lastega töötades arvesse võtta
 • kuidas saavad õpetaja ja lapsevanemad toetada õpi- või käitumisraskusega last?
 • Vaikuseminutite harjutused ja igapäevane koolielu – näited elust enesest, ausalt ja praktiliselt

Lii Kaudne

Olen laste ja noortega töötanud alates 2004. aastast. See on andnud imelise töökogemuse väga erinevates haridusasutustes – lasteaias, üldhariduskoolis, kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste koolis aga ka kutsekoolis ja ülikoolis. Inspireeritult tuhandete õpilaste elulistest vajadustest on sündinud ka noortekursuse OMA tegevustik, et mõtestada lahti ja anda tähendus praktilistele teadvelolekuharjutustele.

KOGEMUSKODA: Teadvelolek OMA moodi: killukesi tõenduspõhisest noortekursusest

Töötoa käigus:

 • saate ülevaate tõenduspõhise noortekursus OMA ülesehitusest;
 • kogete traditsioonilisi ja noortepäraseid teadveloleku harjutusi;
 • osalete ekperimentides, et avastada uusi nüsnsse oma tähelepanu ja emotsioonide kohta.

Mis on OMA?

Noortekursus OMA (uuri lähemalt: vaikuseminutid.ee/noorteprogramm/) on kogemuslik, eksperimentidel, aruteludel ning teadveloleku harjutustel põhinev 10-nädalane noorteprogramm 8.-11. klassi noortele. Selle kursuse mõju-uuringu on viinud läbi Tartu Ülikooli uuringugrupp Kristel Põdra juhtimisel, mille tulemuste põhjal saame väita, et tegu on tõenduspõhise kursusega (lähemalt konverentsi ettekandes).

Helena Väljaste

Olen kahe võrratu lapse ema, kes õpetavad mulle igapäevaselt kasutama üha paremini eneseregulatsiooni võimekust, enesesõbralikkust ja olevikku ankurdumist. Erialalt olen psühholoog, mul on oma erapraksis ning tegutsen ka koolitaja ja teadveloleku õpetajana. Teadvelolekut õpetan alates aastast 2012. Olen ka Vaikuseminutite 8-nädalase teadveloleku kursuse looja.

KOGEMUSKODA: Lapsevanema SOS-oskuste komplekt

Kas poleks see mitte imeline, kui saaksime lapsevanemana alati kasutada SOS-oskuste komplekti, et suuta keerulistes olukordades:

 • säilitada rahu ja tasakaal;
 • valida käitumine, mis on teadlik ja hooliv;
 • toetada ennast nii, et oleksime võimelised toetama last;
 • mudeldada seda, mida soovime oma lapses näha.

Selles kogemuskojas nendele küsimustele just tähelepanu pööramegi. Kaardistame toimivaid vahendeid ning õpime selgeks teadvelolekul ja enesesõbralikkusel põhinevaid tehnikaid, et oma tähelepanu ja käitumist suunata ning rohkem meelerahu kogeda.

Matti Orav

“Elu müstilisus avaldub lihtsuses, vaikuses kohtud iseendaga.” Matti Orav

Ma olen inimene: mees, isa, poeg ja elukaaslane. Ühiskondlike rollidena olen täitnud õpetaja ja koolijuhi ameteid. Olen otsija ja leidja, õppija ja õpetaja. Mulle meeldib avastada elu lihtsaid tõsiasju, milles peitubki kogu maailma tõde. Ilma muusikata oleks minu elu kuiv ja ilmetu, seetõttu kuulan ja mängin palju muusikat. Juhendan Tartu Karlova Koolis kitarri- ja bändiringi.

Teadmiseid olen kogunud koolidest ja ülikoolidest. Olen läbinud terapeudiõppe Holistilise Teraapia Instituudis.

Olen õppinud teadveloleku, hingamise ja kehatöö praktikaid väga headelt õpetajatelt (Dan Brule – hingamise meister, Leena Pennänen – Soome MBSR, Bettina Deuster – Hakomi mindfulness, Anni Kuusik – Mindfulness Self-Compassion, Helena Väljaste – MBCT, Nelli Jung jt) ja soovin oma kogutud teadmiseid jagada toredate inimestega.

KOGEMUSKODA: Lõdvestumise ja keskendumise kehalised harjutused
NB! Matti mõlemad töötoad on TÄITUNUD.

Kogemuskojas õpime ja kogeme erinevaid keha lõdvestumistehnikaid.

 • Lõdvestus läbi hingamise ja tähelepanu heasoovliku toomise enesele.
 • Teadlikkus liikumises ja liikumisest
 • Tähelepanu juhtimine ja lõdvestumine ärevuses
 • Keha lõdvestamise erinevad variatsioonid joogamatil
 • Juhendatud keha lõdvestamine