Töötubade info

Ave Eero

Ave Eero

Täiskasvanute koolitaja, psühholoog, NLP treener, ACT koolitaja. Koolitajana juhib mind sügav veendumus, et meil kõigil on olemas piisavalt sisemisi ressursse mistahes eluolukordadega toimetulekuks. Oma jõuvarudele tuleb vaid juurdepääs leida. Kaks mind enim mõjutanud metoodikat, mida olen õppinud, uurinud, oma elus rakendanud ja teistele õpetanud on NLP (neuro-lingvistiline programmeerimine) ja ACT (teadvelolekupõhine omaksvõtmise ja pühendumise teraapia).

Kogemuskoda: KUHU KAOB TÖÖ JUURES JÕUD JA KUIDAS SEDA TAGASI SAADA? (ACT meetodi põhjal)

Juttu tuleb:
• Kust kohast tuleb meie jõud ja millest sünnib jõuetus?
• Kuidas mõistus enda kasuks tööle panna? Kuidas leida meelerahu emotsioonide möllus?
• Millest on abi igapäevasel enesevaldamisel?

Harjutada saab:

• mõistuse haldamise nippe, emotsioonide valdamise trikke,
• energialekete peatamist oma väärtustega taasühinemise kaudu

Õpituba põhineb Teadvelolekupõhise Omaksvõtmise ja Pühendumise Treeningu (ACT) meetodile. Õpitoas saad analüüsida energia käepärasust töösituatsioonides ja tekkivaid energialekkeid. Saad harjutada eneseregulatsioonitehnikaid igapäevaste tööolukordadega toimetulekuks ja jõustad ennast oma väärtustega taasühinemise kaudu.

Ave Ots

Elin Ots

on töötanud muusikaõpetajana lasteaias (1985.aastast) ja koolis (1995. aastast). Hetkel Rannamõisa lasteaia ja Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpetaja.
Ta on olnud Eesti Muusikaõpetajate Liidu esimees ja muusikapedagoogika/koolimuusika arendajana läbi viinud koolitusi vabariigi õpetajatele. Samuti olnud muusikapedagoogika lektor Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koolimuusika instituudis, magistritööde juhendaja, retsensent, praktikantide juhendaja. Mitmete muusikahariduslike ja muusikapedagoogiliste, kasvatusteaduslike artiklite autor. Omab kasvatusteaduste magistri kraadi, baasteemaks on kuulamiskasvatus. Eesti Õpetajate Liidu juhatuse liikmena peab oluliseks toetada teadliku õpetaja kujunemist ja kutse arendamist. 2015.aastast praktiseerib nii lasteaias kui koolis vaikuseminuteid.

Kogemuskoda: HEA ÕPETAJA, KUI TIHTI KÄID SA ENDAL KÜLAS?
Praktilistest nippidest õpetajalt õpetajale

Eesmärk: üheskoos kogeda ja uurida, mida kujutavad endast lihtsad tähelepanu ja meelerahu harjutused ja kuidas nad võimaldavad saavutada endast teadlikumaks saamist ja oma väärtustega kooskõlas olemist.

Töötoas:

  • pisut selgitusi teadmiste jaoks
  • praktilist tegevust ja harjutuse läbitegemist  ja kogemist
  • pisut ka harjutuste analüüsi ja järeldusi toimunust

Otsime üheskoos vastuseid küsimustele:

  • Millist mõju avaldab parem märkamisvõime, tähelepanelikkus ja keskendumine meie tegevustele ja suhetele?
  • Kuidas integreerida tähelepanu ja meelerahu harjutusi igapäevastesse tegevustesse, nii et need parimal viisil toetaksid õpetajat tema töös?
Eluned Gold

Eluned Gold

Ta on teadvelolekut (mindfulness’i) praktiseerinud juba 20 aastat. Selle aja jooksul on ta töötanud õpetaja ja juhtiva koolitajana Teadveloleku uuringute ja praktiseerimise keskuses (CMRP – Centre for Mindfulness Research and Practice). Ta on Bangori Ülikooli jätkuhariduse keskuse endine juht. Elunedil on magistrikraad psühhoteraapias ning ta on töötanud vaimse tervise ja heaolu valdkonnas 40 aastat.

Elunedi õpetuste ja uuringute keskseks huviks oli teadvelolek perekonnas, sh teadlik vanemlus ja sünnitus. Ta on välja töötanud teadveloleku kursuse spetsiaalselt stressirohketes oludes olevatele vanematele “Nurturing Parents” (Hoolivad vanemad).

Kogemuskoda: PEREKOND JA MINDFULNESS. KUIDAS LUUA TOETAVAID SUHTEID?

Töötoa käigus me:

  • uurime, mis on teadvelolek?
  • kogeme lühikesi teadveloleku praktikaid
  • uurime läbi väikeste grupiarutelude, kuidas teadvelolek võib mõjutada meie suhteid
  • avastame, kuidas praktiseerida teadvelolekut perekonnas ja koos lastega

Töötoa fookuses on sissejuhatus teadvelolekusse. Kogeme teadveloleku mõju üksikisikule ja suhetele. Töötoast saad koju kaasa mõned teadveloleku praktikad, mida kasutada kodus oma laste ja teiste pereliikmetega.

Marika Paaver

Töötan kliinilise psühholoogi, psühhoterapeudi ja vanemteadurina TÜ psühhiaatriakliinikus. Olen nelja lapse ema. Heatahtlikkuse, kaastundlikkuse ja teadveloleku teemani jõudsin 2003. aastal läbi isiklike kogemuste. Olen end nendel teemadel täiendanud arvukates rahvusvahelistes töötubades ja konverentsidel, harjutanud iseseisvalt, rakendanud klientidega ning uurinud ka teadveloleku toimemehhanismi.

Kogemuskoda: PÜSIV HEATAHTLIKKUS SAAB ALGUSE ENESESÕBRALIKKUSEST

Mis on enesesõbralikkus (self-compassion)?

• vastavasisulised teadusuuringud
• töötoa läbiviija isiklikud kogemused selles valdkonnas
• mõned praktilised harjutused

Teiste vajadusi enda omadest ettepoole seadvad inimesed võivad kogeda palju rõõmu andmisest, kuid pikas perspektiivis niiviisi talitades võidakse tunda end tühjakspigistatuna. Võib koguneda varjatud kibedus ja tekkida küsimus: kes aitab aitajat?
Andmise ja saamise tasakaal on üks olulistest eluseadustest. Et heatahtlikkus teiste suhtes otsa ei saaks, on esimesena vaja arendada heatahtlikkust iseenda suhtes. See on pikk teekond, mida mööda käies üheks abivahendiks on teadveloleku ja heatahtlikkuse harjutused, millest mõnesid ka töötoas tutvustame.

Matti Orav

Elu müstilisus avaldub lihtsuses, vaikuses kohtud iseendaga. Matti Orav

Ma olen inimene: mees, isa, poeg ja elukaaslane. Ühiskondlike rollidena olen täitnud õpetaja ja koolijuhi ameteid. Olen otsija ja leidja, õppija ja õpetaja. Mulle meeldib avastada elu lihtsaid tõsiasju, milles ometigi peitubki kogu maailma tõde. Ilma muusikata oleks minu elu kuiv ja ilmetu, seetõttu kuulan ja mängin palju muusikat. Juhendan Tartu Karlova Koolis kitarri- ja bändiringi. Alates 2016 aastast olen Johannese kooli ja lasteaia direktor Rosmal.
Teadmiseid olen kogunud koolidest ja ülikoolidest, hetkel olen terapeudiõppes Holistilise Teraapia Instituudis. Peamiselt õpin teistelt inimestelt ja eluraskustega toime tulles. Minu suurim kirg ja armastus on teadmised ning praktilised ja toimivad ärksameelsuse tehnikad.

Kogemuskoda: INIMESE SUURIM VÄÄRTUS ON VAIKUS / VAIKUSEMINUTITE TUTVUSTUS

Töötoas proovime leida koos tähenduse vaikusele ja elule, arutleme aja füüsilise tajumise ja koostisosade üle ja püüame aru saada automaatsustest meie elus. Õpime tundma stressi toimemehhanisme ja meie loomulikke reaktsioone stressis olles. Proovime leida ülesse kohad, mis annavad mulle minu elus, suhetes ja tööl jõudu ning ka neile teguritele elus, kuhu ma annan rohkem oma jõudu ja energiat, aga mis tegelikult ei vääriks seda.

Avastame lühikeste tähelepanu ja meelerahu harjutuste kasutamise võimalusi, et parandada keskendumist pingeolukorras ning arendada enesejuhtimisoskusi. Kogeme Vaikuseminutite harjutuste mõju.

Töötoas osalenu saab teadlikumaks iseendast, harjutuste edasisel kasutamisel ja kogemisel kasvab rahulolu enesega ja järk-järgult suureneb oskus panna tähele oma tundeid ja emotsioone; on võimeline ennast kriisisituatsioonides paremini juhtima ja elu keerulistest olukordadest väljuma.